giá trị của thời gian

  1. vunhan209

    Giá trị của thời gian

    GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN Một kỹ sư đã tính được rằng với thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây: -Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD. -Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD. -Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho chúng ta...
Top