gửi thư

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Tìm hiểu thư điện tử - Bài 4

    Các bạn có biết thư điện tử là gì không? Hệ thống thư điện tử như thế nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 4: Tìm hiểu thư điện tử nhé! Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử 1. Thư điện tử là gì? • Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (Internet)...
  2. V

    Kiến Thức Cách gửi email marketing không vào spam

    Những vấn đề cần tránh để tăng tỷ lệ gửi email marketing không vào spam Giảm hẳn các từ bị coi là spam: Bạn cố gắng loại bỏ các từ bị coi là spam ra khỏi email. Nếu được hãy luôn luôn check điểm spam của bạn trong chương trình gửi email. Các chương trình này được xây dựng để kiểm tra từ khoá...
Top