fanpage vệ tinh

  1. Hide Nguyễn

    Fanpage vệ tinh là gì? Bí kíp quản lý fanpage vệ tinh

    Fanpage vệ tinh là gì? Fanpage vệ tinh là khái niệm không còn xa lạ với các marketers, đặc biệt là các bạn đang làm ở mảng marketing về community, social media,... Vai trò của fanpage vệ tinh rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch marketing, đồng thời có ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu...
Top