este và chất béo

  1. B

    Bài tập este - chất béo

    Este - chất béo là nội dung quan trọng mà chúng ta cần nắm vững. Đây là một phần quan trọng có thể xuất hiện trong kì thi THPT Quốc Gia. Chính vì thế chúng ta không thể bỏ qua bài này. Chúng ta cùng luyện tập một số bài tập về este - chất béo nhé! Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức...
Top