định luật bảo toàn

  1. Kina Ngaan

    Dạng toán hỗn hợp ancol, axit và este

    Dạng toán hỗn hợp ancol, axit và este là một dạng este nâng cao. Cần vận dụng các định luật bảo toàn, nắm vững các phương trình phản ứng để xử lý, đặc biệt là tác dụng với dung dịch kiềm. Bên cạnh đó, là phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm ra các đại lượng cần thiết. Dưới đây, là một số...
  2. Kina Ngaan

    Bài tập về HNO3 trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT

    HNO3 là một dạng hoá nâng cao, nằm trong mức điểm 9 của đề thi tốt nghiệp THPT. Để làm được dạng này, trước hết hãy nắm vững các kiến thức về định luật bảo toàn (bảo toàn e, nguyên tố, khối lượng...) để áp dụng vào bài hợp lý. Rèn luyện nhiều dạng bài để tạo kỹ năng tốt. Câu 1 (chuyên Trần...
Top