• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

dân tộc việt nam

 1. Trang Dimple

  Chia Sẻ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến -Sử 10 - vnkienthuc.com

  Trong lịch sử gần 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo nên những truyền thống tốt đẹp trong đó nổi bật lên là truyền thống yêu nước - một truyền thống cao quý vừa được hun đúc và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử vừa thấm đượm vào cuộc sống đang từng ngày vươn cao của dân...
 2. ButNghien

  Những nét lớn về sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh ( 1890 -1969), lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời là một nhà văn và nhà thơ lớn. Sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng về hình thức, thể loại, phong cách, tuy đều thống nhất trên tinh thần thép của nhà văn – chiến sĩ vĩ đại. Hồ Chí Minh viết nhiều...
 3. Chị Lan

  Về tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi

  Trước khi đi sâu vào phân tích những tư tưởng triết học cơ bản và đặc sắc của Nguyễn Trãi - nhà chính trị, nhà quân sự tài năng, nhà văn hóa, tư tưởng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam ở cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, bài viết chỉ ra những tiền đề lý luận của những tư tưởng ấy. Tiếp theo, bài...
Top