đam mê kinh doanh

  1. H

    Sách khởi nghiệp [ Khởi nghiệp doanh nghiệp ]

    SÁCH KHỞI NGHIỆP - KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP Với kiến thức được tổng hợp và luyện tập , thực hành, tôi luyện...thì khởi sự kinh doanh trong 90 ngày chắc chắn sẽ là một vũ khí vô cùng lợi hại của khởi nghiệp, tôi viết cuốn sách này dựa trên tất cả sương máu cũng như tinh túy nhất , thăng trầm...