địa lý thpt

  1. Chien Tong

    Bài giảng Danh mục lý thuyết và bài tập Địa Lý lớp 11 SGK - Mới nhất 2017

    DANH MỤC KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 11 - SGK MỚI NHẤT (2017) (Địa lý lớp 11, tóm tắt lý thuyết, số liệu địa lý Việt Nam, địa lý thế giới trong sgk lớp 11) A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng...