cơ cấu

 1. Chien Tong

  Hỏi Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng?

  Hỏi: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng trong tương lai? Gợi ý trả lời: a. Sự chuyển dịch cơ cấu ... - Cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực + Giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và...
 2. Chien Tong

  Hỏi Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

  Câu hỏi: Tại sao cần thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng? Gợi ý trả lời: Phải chuyển dịch cơ cấu KT theo ngành ở ĐBSH vì: - Đồng bằng sông Hồng có vai trò quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội: Là vựa lúa lớn thứ hai của...
 3. Tongthieugia

  Vấn đề cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ công nghiệp của Việt Nam

  VẤN ĐỀ CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP THEO LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM - Hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vực: + Ở Bắc Bộ: đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa khác...
Top