chốt sale

  1. Khoai

    Kĩ thuật viết bài tối ưu tìm kiểm vs bán hàng 2019

    Sau đây giá mỗi bài SEO sẽ là 300k - 500k - 1000k Viết bài phải là chuẩn SEO - chốt SALE Lần đầu tiên biết khái niệm viết bài chuẩn SEO của mình là đầu năm 2018. Lúc này khái niệm viết bài SEO rất nhiều bao gồm: - Tiêu đề bài viết phải ngắn, tập trung vào từ khóa muốn lên top. - Tiêu đề phải...