chính tôi

  1. bitsbobs

    Hãy cứ đơn giản đi!

    Câu chuyện là cách tôi hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp ở nước Anh. Các nhân vật đều không có thật, nhưng mang theo hình ảnh của chính tôi, và những người bạn tôi yêu mến nơi xứ người...(Trong bài có sử dụng một số từ tiếng Anh gồm cả tiếng lóng, hay khi cao hứng là những câu chửi thề, cả...