câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết chất béo

  1. Kim VnK

    Câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết chất béo

    Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit. Chất béo là một dạng của lipit. Chất béo là một chuyên đề quan trọng hoá học 12. Nó thường xuất hiện trong các đề thi dưới dạng lý thuyết và tính toán. Đừng để mất điểm lý thuyết bạn nhé, hãy học thuộc và nắm chắc kiến thức...
Top