cách mạng công nghiệp 4.0

 1. Hide Nguyễn

  Giáo dục 4.0 là gì? Xu hướng giáo dục 4.0 hiện nay

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã khẳng định vai trò to lớn, và là xu hướng trong xã hội hiện đại. Mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân đều đang thích nghi và góp phần đổi mới, khai thác sức mạnh của cuộc cách mạng này và giáo dục đại học cũng không ngoại lệ. Vậy giáo dục 4.0 là gì? Và giáo dục đại...
 2. Hide Nguyễn

  Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam phát triển nhảy vọt

  Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang bùng nổ, tác động đến nhiều quốc gia, Chính phủ các nước đang hết sức quan tâm và đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển 4.0 cho riêng mình. Tiêu biểu trong số đó là Đức với chiến lược Industry 4.0, Mỹ với Liên minh Internet công nghiệp, Hàn Quốc với...
 3. Hide Nguyễn

  "Gió lớn thổi ngoài kia"

  Xứ sở nào, đất nước nào cũng chuẩn bị cho mình những kế hoạch để đi đến sự thịnh vượng. Trên con đường hướng đến mục tiêu đó, luôn có những trường lực đồng hành, có cả lực đẩy và lực cản, có cả nhân tố khách quan và chủ quan. Con đường đi đó nào phải độc hành mỗi chúng ta mà có nhiều người cùng...
Top