cách dùng thuốc

  1. Đ

    Tài liệu, giáo trình Tài liệu Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc

    Trong hơn 20 năm qua, nước ta chứng kiến nhiều sự thay đổi về ngành công nghiệp dược. Các thuốc của nước ngoài bắt đầu sử dụng nhiều ở Việt Nam và hoạt động sản xuất thuốc có nhiều bước phát triển vượt bậc. Điều này giúp cho các y bác sĩ có nhiều lựa chọn hơn khi điều trị cho người bệnh và người...