bộ ngoại giao nga

  1. Hide Nguyễn

    Trưng cầu dân ý tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và các khu vực Kherson, Zaporozhye trở về Liên bang Nga

    Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga về tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và các khu vực Kherson, Zaporozhye Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân...
Top