bài tứ sắc

  1. C

    Tứ Sắc Là Gì? Mẹo Và Cách Chơi Luôn Thắng

    Tổng quan về bài tứ sắc Bài tứ sắc là gì Như tên gọi của nó, người chơi bài tứ sắc sẽ sử dụng một bộ bài có 4 màu sắc để chơi. Không giống như tổ tôm, ở bài tứ sắc, người ta minh họa lá bài bằng chữ chứ không phải bằng hình, đồng thời kích thước mỗi lá bài cũng nhỏ hơn. Nguồn gốc Các lá bài...
Top