bài thơ nam quốc sơn hà

  1. S

    Phân tích tinh thần yêu nước trong bài sông núi nước nam

    Sau khi học xong bài thơ sông núi nước Nam điều đọng lại trong lòng chúng ta chính là lòng yêu nước mà tác giả thể hiện. Sen Biển xin chia sẻ với các em dàn ý phân tích tinh thần yêu nước trong bài sông núi nước Nam và một số bài làm mẫu để các em tham khảo. Dàn ý phân tích tinh thần yêu nước...
  2. An Nhiên^^

    Về thời điểm ra đời bài thơ Nam quốc sơn hà

    VỀ THỜI ĐIỂM RA ĐỜI BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ Từ trước Cách mạng Tháng Tám cho tới nay, không ít học giả nổi tiếng trong công trình khoa học của mình vẫn khẳng định: bài thơNam quốc sơn hà là của Lý Thường Kiệt. Có thể kể ra đây một vài công trình tiêu biểu như: Việt Nam sử lược của Trần Trọng...
Top