bài 5 văn bản thông tin

 1. Ngọc Suka

  Thực hành đọc hiểu: “Giờ Trái Đất” (Cánh Diều – Ngữ văn 6

  Văn bản “Giờ trái đất” cung cấp thông tin về Ngày Giờ Trái Đất, quá trình ra đời, sự phát triển và phổ biến trên toàn thế giới. Văn bản này được học trong chương trình sách Cánh Diều, bài 5 văn bản thông tin. Văn bản "Giờ Trái Đất" I. Tìm hiểu chung 1. Xuất xứ: theo baodautu.vn 2. Thể...
 2. Ngọc Suka

  Soạn bài “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” (Cánh Diều – Ngữ văn 6)

  Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta. Sự kiện này khẳng định tinh thần quả cảm, đoàn kết, yêu nước, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta; là nguồn động lực, cổ vũ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng ta cùng nhau...
 3. Ngọc Suka

  “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” (Cánh Diều – Ngữ văn 6)

  Đọc hiểu văn bản “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” được học trong chương trình sách Cánh Diều, bài 5 văn bản thông tin. Văn bản đã cung cấp đầy đủ thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta. Chúng ta cùng nhau đọc hiểu văn bản “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ”. Đọc hiểu văn bản...
 4. Ngọc Suka

  “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập”” (Cánh Diều - Ngữ văn 6)

  Đọc hiểu văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong được học trong chương trình sách Cánh Diều, bài 5 văn bản thông tin. Văn bản đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng ta cùng nhau tìm...
Top