axit axetic

  1. B

    Bài tập este - chất béo

    Este - chất béo là nội dung quan trọng mà chúng ta cần nắm vững. Đây là một phần quan trọng có thể xuất hiện trong kì thi THPT Quốc Gia. Chính vì thế chúng ta không thể bỏ qua bài này. Chúng ta cùng luyện tập một số bài tập về este - chất béo nhé! Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức...
  2. Kim VnK

    Những chú ý khi làm dạng thí nghiệm este

    Bài tập về thí nghiệm là một dạng bài luôn có mặt trong đề thi. Đối với hóa học hữu cơ, nó là các dạng thí nghiệm về các phản ứng của chất hữu cơ như este, chất béo, hidrocacbon... Để làm được dạng bài này, trước hết cần hiểu được những chức năng của các dụng cụ thí nghiệm trong quá trình làm...
Top