100 đông

  1. C

    Bài học từ tờ 100 đồng

    BÀI HỌC TỪ TỜ 100 ĐỒNG Trong giáo đường, một hôn lễ đang được tổ chức. Cha cố xuất hiện với tờ 100 đồng còn mới trên tay và nói: “ Có ai muốn được tờ tiền này không?” không có tiếng trả lời… Cha cố nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. 1/3 số người có mặt ở đó giơ tay. Cha cố vo...
Top