huonggcandy's latest activity

  • H
    huonggcandy đã đăng chủ đề mới.
    Mn giúp em với ạ!!! Đề bài yêu cầu Đúng/Sai và giải thích ạ 1. Đặc điểm chung quan niệm duy vật thời kỳ cổ đại là tìm nguồn gốc của thế giới ở những dạng vật chất cụ thể. 3...