Vật lý 8: Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống khi cân bằng nhiệt tăng 20C?

Kid141298

New member
30/4/12
4
0
0
23
[FONT=.vntimeh]Các bạn giúp mình bài này với [/FONT]
ĐỀ BÀI
Người ta thả một thỏi đồng nặng 0.6kg ở nhiệt độ 85[SUP]0[/SUP]C vào 0.35kg nước ở nhiệt độ 20[SUP]0[/SUP]C. a,Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.độ.
b,Tính nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống khi cân bằng nhiệt tăng 2[SUP]0[/SUP]C
 

Bài Trước

Cho em xin một vài để thi lý 8

Bài Tiếp

[Help gấp] Bài Lý khó

proboyvip1995

New member
14/12/11
138
1
0
26
Giải:

\[a, Q_{thu}=Q_{tỏa}\]

\[a, m_{1}c_{1}(t_{1}-t)=m_{2}c{2}(t-t_{2})\]

\[=0,6.380.(85-t)=0,35.4200.(t-20)\]

\[=19830-228t=1470t-29400\]

\[t=\frac{49230}{1698}=29^{o}\]

b, nhiệt lượng do hệ thống cung cấp là:

\[Q_{tỏa}=m.c.\Delta t=0,6.380.[85-(t+2)]\]

\[=12312 (J)\]
 

Đăng nhập

CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.