So sánh ngữ pháp N2: ~かねる với ~かねない với ~がたい

LinhPham Kotaro

New member
4/9/18
66
1
0
25
Cấp bậc cao hơn của nhận thức thông thường là so sánh. Đó cũng là cách để bạn kiểm chứng xem bạn đã thực sự nắm rõ các cấu trúc ngữ pháp đã học chưa!! Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei test thử qua bài học sau với các cấu trúc N2 nha!!


So sánh ngữ pháp N2: ~かねる với ~かねない với ~がたい

1552029734253.png

  1. ~かねる
Cách dùng:

Vます + かねる

Ý nghĩa: không thể/ khó có thể.

Mẫu câu thể hiện tâm trạng do dự, dù muốn làm, dù cố gắng nhưng không thể, thường dùng với những động từ thể hiện ý chí. Dùng trong văn viết hay hội thoại trang trọng.

Chú ý: 「かねる」 ở dạng khẳng định nhưng lại mang nghĩa phủ định. Chủ ngữ thường là ngôi thứ nhất (tôi/ chúng tôi)

Ví dụ:

あなたの意見には賛成しかねます。

Tôi không thể tán thành ý kiến của anh được


>>> Xem thêm ở ĐÂY

>>> GHÉ THĂM TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI NHA <<<
 

Bài Trước

LES PHRASES CONDITIONELLES - Các dạng câu điều kiện

Bài Tiếp

LES PHRASES CONDITIONELLES - Các dạng câu điều kiện