Kindness of strangers

FRIENDLYBOY

New member
Xu
0
Fill in the blank

One morning, I was walking down Fourth street. I was going to visit a friend. As I was walking past a park, two men (1)………….out and mugged me. They took my coat and my money. They (2)…….me, then they left me in an alley. A short time later, a man passed by the alley. He was from my(3)………I shouted,”help me”. I knew he was going to help me. He said “I’ll get the police”. Then he left. I waited, but he never came back. A few hours later, a second man passed the alley. I called,” please, help me”, I knew he was going to help me because we went to the same (4)………….But he acted like he did not see me. He (5)……..and left. It was getting late. I knew I needed help. It was almost(6)............ when the third man passed the alley. I did not know him. He(7).............. differently. He was not from my country. I did not think he was going to help me. But he saw me and felt(8)........... for me. He stopped and called the police. He stayed with me and waited for the (9)………..The next day, the doctor said me,”It’s a good man stopped and help you. You (10)……………died. Who was he, a neighbor?” I thought for a minute, then said,”Yes, he was,”.
 
CHAT
  1. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  2. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  3. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  4. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  5. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  6. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  7. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(
  8. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top