Hướng dẫn gõ công thức Toán trên diễn đàn

NguoiDien

New member
28/3/09
1,395
9
0
buiquyhn.esy.es
Các công thức toán được gõ bởi các lệnh, lệnh được đặt trong thẻ [tex ] lệnh gõ công thức [/tex ]

Chú ý: Tôi gõ mã lệnh có một dấu cách để hiển thị toàn bộ mã, mem nào copy thì nên bỏ dấu cách đó đi.
Ta có thể gõ nhiều công thức trong cùng một thẻ [tex ] lệnh công thức 1, lệnh công thức 2,.... [/tex ]

Ví dụ: [tex ]a^{2007}-b^{2008}+c^{2009}-\frac{a^{2009}}{b^{2008}}-\sqrt{c^{2009}+1}[/tex ]
thì sẽ được kết quả là:

\[a^{2007}-b^{2008}+c^{2009}-\frac{a^{2009}}{b^{2008}}-\sqrt{c^{2009}+1}\]

I. CÁC KÍ HIỆU QUAN HỆ:

Lệnh gõ: \pm được \[\pm\]

Lệnh gõ: \cap được \[\cap\]

Lệnh gõ: \cup được \[\cup\]

Lệnh gõ: \in được \[\in\]

Lệnh gõ: \neq được \[\neq\]

Lệnh gõ: \leq được \[\leq\]

Lệnh gõ: \geq được \[\geq\]

Lệnh gõ: \perp được \[\perp\]

Lệnh gõ: \simeq được \[\simeq\]

Lệnh gõ: \subset được \[\subset\]

Lệnh gõ: \supset được \[\supset\]

Lệnh gõ: \sum được \[\sum\]

Lệnh gõ: \sum_{i=1}^{n} được \[\sum_{i=1}^{n}\]

Lệnh gõ: \notin được \[\notin\]

Lệnh gõ: \exists được \[\exists\]

Lệnh gõ: \int được \[\int\]

Lệnh gõ: \int_{a}^{b} được \[\int_{a}^{b}\]

Lệnh gõ: \oint được \[\oint\]

II.CÁC KÍ HIỆU MŨI TÊN:

Lệnh gõ: \leftarrow được \[\leftarrow\]

Lệnh gõ: \longleftarrow được \[\longleftarrow\]

Lệnh gõ: \uparrow được \[\uparrow\]

Lệnh gõ: \Leftarrow được \[\Leftarrow\]

Lệnh gõ: \Longleftarrow được \[\Longleftarrow\]

Lệnh gõ: \Uparrow được \[\Uparrow\]

Lệnh gõ: \rightarrow được \[\rightarrow\]

Lệnh gõ: \longrightarrow được \[\longrightarrow\]

Lệnh gõ: \downarrow được \[\downarrow\]

Lệnh gõ: \Rightarrow được \[\Rightarrow\]

Lệnh gõ: \Longrightarrow được \[\Longrightarrow\]

Lệnh gõ: \Downarrow được \[\Downarrow\]

Lệnh gõ: \leftrightarrow được \[\leftrightarrow\]

Lệnh gõ: \Leftrightarrow được \[\Leftrightarrow\]

Lệnh gõ: \updownarrow được \[\updownarrow\]

Lệnh gõ: \Updownarrow được \[\Updownarrow\]

Lệnh gõ: \nearrow được \[\nearrow\]

Lệnh gõ: \searrow được \[\searrow\]

Lệnh gõ: \mapsto được \[\mapsto\]

Lệnh gõ: \swarrow được \[\swarrow\]

Lệnh gõ: \nwarrow được \[\nwarrow\]

III.KÍ HIỆU KHÁC:

Lệnh gõ: \vdots được \[\vdots\]

Lệnh gõ: \triangle được \[\triangle\]

Lệnh gõ: \surd được \[\surd\]


Lệnh gõ: \forall được \[\forall\]

Lệnh gõ: \infty được \[\infty\]

Lệnh gõ: \backslash được \[\backslash\]

Lệnh gõ: \nabla được \[\nabla\]

Lệnh gõ: \clubsuit được \[\clubsuit\]

Lệnh gõ: \spadesuit được \[\spadesuit\]

Lệnh gõ: \ddots được \[\ddots\]

IV.CÁC KÍ HIỆU PHÂN ĐỊNH:

Lệnh gõ: \overline{ABC} được \[\overline{ABC}\]

Lệnh gõ: \underline{ABC} được \[\underline{ABC}\]

Lệnh gõ: \widehat{ABC} được \[\widehat{ABC}\]

Lệnh gõ: \overbrace{ABCDE} được \[\overbrace{ABCDE}\]

Lệnh gõ: \underbrace{ABCDE} được \[\underbrace{ABCDE}\]

Lệnh gõ: \lbrace được \[\lbrace\]

Lệnh gõ: \langle được \[\langle\]

Lệnh gõ: \rbrace được \[\rbrace\]

Lệnh gõ: \rangle được \[\rangle\]

V.CÁC KÍ TỰ HI LẠP:

Lệnh gõ: \alpha được \[\alpha\]

Lệnh gõ: \beta được \[\beta\]

Lệnh gõ: \gamma được \[\gamma\]

Lệnh gõ: \delta được \[\delta\]

Lệnh gõ: \epsilon được \[\epsilon\]

Lệnh gõ: \varepsilon được \[\varepsilon\]

Lệnh gõ: \zeta được \[\zeta\]

Lệnh gõ: \eta được \[\eta\]

Lệnh gõ: \theta được \[\theta\]

Lệnh gõ: \lambda được \[\lambda\]

Lệnh gõ: \mu được \[\mu\]

Lệnh gõ: \xi được \[\xi\]

Lệnh gõ: \phi được \[\phi\]

Lệnh gõ: \varphi được \[\varphi\]

Lệnh gõ: \psi được \[\psi\]

Lệnh gõ: \pi được \[\pi\]

Lệnh gõ: \omega được \[\omega\]

Lệnh gõ: \Omega được \[\Omega\]

Lệnh gõ: \Phi được \[\Phi\]

Lệnh gõ: \Psi được \[\Psi\]

VI.CÁC HỆ, TUYỂN:

Hệ phương trình: dùng cặp lệnh: \left{ dòng thứ nhất \\ dòng thứ hai \\ dòng thứ ba \\ .....

Ví dụ: \left{ a^x+b^y=c^z \\ a^{2x}-b^{y-1}=c^{z+1} \\ a^{\frac{x}{2}} - b^{\sqrt{y}}=c^{sin z} ta sẽ được:
\[\left{ a^x+b^y=c^z \\ a^{2x}-b^{y-1}=c^{z+1} \\ a^{\frac{x}{2}} - b^{\sqrt{y}}=c^{sin z}\]
 

Bài Trước

Bài Tiếp

Quy định sử dụng Diễn Đàn ( bản vắn tắt)

ButBi

New member
20/3/09
2,073
6
0
Kiên Giang
www.facebook.com
Các bạn quan tâm nên copy ra word, khi nào cần gõ công thức toán thì mở lên xem, hoặc dùng firefox mở 2 tab để xem thì sẽ tiện hơn.
Còn nếu học thuộc lòng thì miễn bàn.
 

NguoiDien

New member
28/3/09
1,395
9
0
buiquyhn.esy.es
Tuyển:
Lệnh: \left[\begin{matrix} x=a \\ x=b \\ \end{matrix}

\[\left[\begin{matrix} x=a \\ x=b \\ \end{matrix}\]

Hoặc \left[\begin{matrix} x=a \\ x=b \\ x=c \\ x=d \\ \end{matrix}

\[\left[\begin{matrix} x=a \\ x=b \\ x=c \\ x=d \\ \end{matrix}\]

Ma trận: Lệnh: \begin{pmatrix}a &b&c\\1&2&3\\x&y&z\\\end{pmatrix}

\[\begin{pmatrix}a&b&c\\1&2&3\\x&y&z\\\end{pmatrix}\]

Định thức: Lệnh: \begin{vmatrix}a &b&c\\1&2&3\\x&y&z\\\end{vmatrix}

\[\begin{vmatrix}a&b&c\\1&2&3\\x&y&z\\\end{vmatrix}\]

Bảng : Lệnh: \begin{tabular}{| c | c|}\hline a&b \\ \hline c&d\\ \hline \end{tabular}

\[\begin{tabular}{| c | c|}\hline a&b \\ \hline c&d\\ \hline \end{tabular}\]

Chú ý: ở đây lệnh \hline cho phép có nét gạch ngang trong bảng, nếu không có các lệnh này thì không phân chi dòng mà chỉ phân chia cột

Ví dụ: \begin{tabular}{| c | c|} a&b \\ c&d\\ \end{tabular} thì sẽ được

\[\begin{tabular}{| c | c|} a&b \\ c&d\\ \end{tabular}\]
 

pe_uk_kut3

New member
1/8/09
47
0
0
nhưng cho em hỏi là mây kai kí ụi đó là mjnh phải tải phgần miềm vê hay seo
 

PhamVinh

New member
24/2/09
283
0
0
32
Sài gòn
Đã cập nhất bảng gõ công thức tại trả lời nhanh, reply , newthread...
Chúc các bạn thành công.
 

hana_lovemusic

New member
16/7/10
14
0
0
Muốn gõ công thức toán (lý hoá) học cùng với đề bài của nó thì làm sao?
Mình cũng đã thử gõ cong thức rồi post bài nhưng kết quả y nguyên như vậy nè
{CO}_{2}
hic! ko như mong muốn!
 

ngphong

New member
11/7/10
76
0
0
bạn wen cho vào thẻ tex rùi bạn ơi
\[{CO}_{2}\]
HTML:
\[{CO}_{2}\]
 

Đăng nhập

CHAT
  1. VNKienThuc @ VNKienThuc: Học tập chăm chỉ :)
  2. Học tập làm theo HCM @ Học tập làm theo HCM: Cấm vệ quân

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.