• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Hóa 11 Bài 43 Thực hành tính chất của etanol , glixerol và phenol.

ong noi loc

New member
Xu
26
BÀI 43 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANCOL, PHENOL VÀ GLIXEROL.

I. THÍ NGHIỆM 1 ETANOL TÁC DỤNG VỚI NATRI.

Hiện tượng : Na tan chậm trong dd ancol etylic, sinh ra khí không màu , đốt cháy có màu xanh nhạt.
Giai thích : Na có pư thế với nhóm OH- trong pt ancol nên sinh ra khí H2 , H2 cháy màu xanh nhạt.
C2H5OH + Na -------> C2H5ONa + H2.II. THÍ NGHIỆM 2 ĐỒNG II HIDROXIT TÁC DỤNG VỚI GLIXEROL.

Hiện tượng : chât kết tủa tan trong dd glixetol thành phức có màu xanh.
Giai thích : do pư tạo phức nên Cu(OH)2 tan được trong glixerol , phức có màu xanh.

C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ---> C3H5OHCuO2 + 2 H2O


III. THÍ NGHIỆM 3 PHENOL TÁC DỤNG VỚI DD BROM.

Hiện tượng : pư tạo thành kết tủa màu trắng.
Giai thích : do pư thế trên vòng benzen với Br* taoj thành hợp chất 2,4,6-tri bom phenol không tan màu trắng.

C6H5OH + 3Br2 ------> C6H2OHBr3 + 3HBr


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Diễn đàn chúng ta đã tích hợp thêm CHAT GPT
  2. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top