• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Giúp mình mấy bài hóa hữu cơ

anhloskil02

New member
Xu
0
1) Đốt cháy 0,12 mol hc hữu cơ X mạch hở. cần tối thiểu 10,08 lit O2. Đktc. dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N) qua bình chứa Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 3,4 g và 40,92 g kết tủa. khí thoát có V=1,344 l . tìm công thức X

2) Đốt cháy hoàn toàn 14,1 g chất hữu cơ X rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy ( CO2, H2O) vào dd Ba(OH)2 dư tạo ra 147,75 g kết tủa. sau pư dd giảm 104,85 g biết tỉ khối hơi của X với H = 141. Tìm X.

3) Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất hữu cơ X chứa (H,C,O) với 500 ml khí O2 --> hh khí Y và hơi có tổng V=750ml . cho Y qua H2SO4 đặc dư còn lại 350ml ,cho vào KOH dư còn lại 50ml. các V khí đó cùng đk. tìm ct X

4) hh khí X gồm 1 ankan và 1 anken . tỉ khối hơi của X so với H = 11,25. đốt cháy ht 4,48 (l) X --> 6,62 l CO2 đktc. tìm ct anken và ankan.

5) crackinh 11,6g C4H10 thu dc hh khí X, đốt cháy ht X , sau đó cho qua bình Ba(OH)2 dư .kết thúc pư M dd giảm bao nhiêu gam.

6) hc hữu cơ X có ct C6H6 mạch hở không phân nhánh. biết 1 mol X tác dụng với phức bạc dư tạo ra 292 g kết tủa tìm X

7) đub nóng hh khí X gồm 0,04 mol aettaxetilen và 0,06 mol H2 . trong bình kín . xúc tác Ni , thu đc hh Y. cho từ từ Y vào dd Br dư , sau pu, M bình tăng m (g) và có 280 ml khí z đktc thoát ra. d z/H = 10,08. tìm gt của m.

cám ơn mọi người
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top