Dòng điện không đổi

htd.anhsang

New member
14/10/13
8
0
0
25
A – Tự luận:
1. Cho mạch điện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu điện thế U giữa hai đầu mạch điện có giá trị không đổi. Biết Ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh biến trở sao cho:
- Khi ampe kế chỉ 0,4 A thì vôn kế chỉ 24 V.
- Khi ampe kế chỉ 0,1 A thì vôn kế chỉ 36 V.Tính hiệu điện thế U và điện trở R ? View attachment 14733
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Dòng điện không đổi

Bài Tiếp

lực ma sát lớp 10

huongduongqn

New member
8/5/13
778
1
0
Quảng Ninh
A – Tự luận:
1. Cho mạch điện như hình vẽ, Rb là một biến trở. Hiệu điện thế U giữa hai đầu mạch điện có giá trị không đổi. Biết Ampe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh biến trở sao cho:
- Khi ampe kế chỉ 0,4 A thì vôn kế chỉ 24 V.
- Khi ampe kế chỉ 0,1 A thì vôn kế chỉ 36 V.Tính hiệu điện thế U và điện trở R ? View attachment 14733
Gợi ý: Rb mắc nt với R
Bạn chú ý vôn kế và am pe kế đo gì? ( trả lời câu hỏi sau: vôn kế mắc // với gì? và ampe kế mắc như thế nào?)

với 2 TH của vôn kế và ampe kế bạn giải hệ pt tìm ra kết quả nha
 

htd.anhsang

New member
14/10/13
8
0
0
25
th1;I1=I=0.4 ubiến=24suy ra Rbiến=60suy ra U=I*R ta có pt U - 0,4R = 24
th2.I1=I=0.1 Ubiến=36.Rbiến=360suy ra pt là pt U - 0.1R=36
Giải hệ kết quả ra \[U=40V ;R=40\Omega \]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

htd.anhsang

New member
14/10/13
8
0
0
25
3. Cho mạch điện như hình vẽ:
R[SUB]1[/SUB] = 3 W , R[SUB]2[/SUB] = 9 W , R[SUB]3[/SUB] = 6 W . Điện trở trong của ampe kế không đáng kể. U[SUB]AB [/SUB] = 18 V.
a. Cho R[SUB]4[/SUB] = 7,2 W thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?
b. Điều chỉnh R[SUB]4[/SUB] để ampe kế chỉ số 0. Tính giá trị của R[SUB]4[/SUB] ? Đ s: 0,67 A, 18 W .Đ s: 2 A, 180 W.
4. Cho mạch điện như hình vẽ, biết U[SUB]AB[/SUB] = 48 V; R[SUB]1[/SUB]= 2 W , R[SUB]2[/SUB] = 8 W, R[SUB]3[/SUB] = 6 W , R[SUB]4[/SUB] = 16 W .
a. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N ?

b. Muốn đo U[SUB]MN[/SUB] phải mắc cực dương của vônkế vào điểm nào?View attachment 14738
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

Bình luận mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.