• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đại 8: Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Thandieu2

Thần Điêu
Xu
36
ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

BÀI 6: PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN


1. Phân thức đối:

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0
Tổng quát: Phân thức đối của phân thức \[\frac{A}{B}\] là phân thức \[-(-\frac{A}{B})=\frac{A}{B}\]

Ta có:


\[- \frac{A}{B}=\frac{-A}{B}\]

\[- \frac{-A}{B}=\frac{A}{B}\]

2. Phép trừ các phân thức đại số:

Quy tắc: Muốn trừ phân thức \[\frac{A}{B}\] cho phân thức \[\frac{C}{D}\], kí hiệu:

\[\frac{A}{B}}-\frac{C}{D}\] bằng cách ta cộng \[\frac{A}{B}\] với phân thức đối của \[\frac{C}{D}\]

Tổng quát:

\[{\frac{A}{B}}-\frac{C}{D} = {\frac{A}{B}}+ (-\frac{C}{D})\]
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top