• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
    Định hướng VnKienthuc.com
    VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
    Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cacbohidrat trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT

Kina Ngaan

Active member
Cacbohidrat (còn gọi là gluxit hoặc saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, với công thức chung là Cn(H2O)m. Cacbohidrat gồm các chất như glucozo, fructozo, saccarozo, xenlulozo, tinh bột... Có thể nói, cacbohidrat là một chương quan trọng. Vì thế cần chú ý các câu hỏi vào dạng này. Để củng cố thêm kiến thức, mời bạn đọc giải quyết câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cacbohidrat trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT dưới đây.

Câu 1 ( Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - lần 1 - 2021 ): Chất không thủy phân trong môi trường axit là
A. Tinh bột. B. Saccarozơ. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.

Câu 2 ( Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - lần 1 - 2021 ): Saccarozơ có nhiều trong cây mía, công thức phân tử của saccarozơ là
A. C12H22O11. B. C12H24O11. C. (C6H10O5)n. D. C6H12O6.

Câu 3 ( Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - lần 1 - 2021 ): Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Xenlulozơ. B. Sobitol. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.

Câu 4 ( Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam - lần 1 - 2021 ): Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit đặc, nóng thu được chất nào sau đây?
A. Mantozơ. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.

Câu 5 ( Chuyên Đại Học Vinh - Nghệ An - lần 1 - 2021 ): Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. glucozơ và sobitol. B. fructozơ và sobitol. C. glucozơ và fructozơ. D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 6 ( Chuyên Quốc Học Huế - lần 1 - 2021 ): Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. fructozơ, glixerol, anđehit axetic. B. glucozơ, axit fomic, anđehit axetic. C. glucozơ, fructozơ, saccarozơ. D. glucozơ, glixerol, axit fomic.

Câu 7 ( THPT Chuyên Long An - Long An - 2021 ): Phát biểu nào sau đây là đúng?.
A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Saccarozơ làm mất màu dung dịch nước Br2.
C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 8 ( THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - lần 2 - 2021 ): Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Amilozơ. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.

Câu 9 ( THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh - lần 1- 2021 ): Chất không thủy phân trong môi trường axit là
A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. saccarozơ

Câu 10 ( THPT Quỳnh Côi - Thái Bình 2021 ): Thí nghiệm không chứng minh được phân tử glucozơ chứa nhóm -CH=O là
A. Phản ứng lên men rượu
B. Tác dụng với H2 (Ni, đun nóng)
C. Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng
D. Làm mất màu (hoặc nhạt màu) nước Br2

Câu 11 ( THPT Hàn Thiên - Bắc Ninh - lần 2 - 2021 ): Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là
A. mật mía. B. mật ong. C. đường kính. D. đường phèn.

Câu 12 ( sở GD&ĐT Nghệ An - lần 1- đề 1 - 2021 ): Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là
A. 12. B. 6. C. 22. D. 11.

Câu 13 ( sở GD&ĐT Nghệ An - lần 1 - đề 2 - 2021 ): Polisaccarit X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Chất X là
A. xenlulozơ. B. fructozơ. C. tinh bột. D. saccarozơ.

Câu 14 ( THPT Chuyên Quang Trung - Bình Phước - lần 2 - 2021 ): Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. Tinh bột. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.

Câu 15 ( sở GD&ĐT Vũng Tàu - 2021 ): Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Glucozơ. B. Fructozơ C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.

Câu 16 ( THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế - lần 1 - 2021 ): Số nguyên tử hidro trong phân tử saccarozơ là
A. 22 B. 10 C. 6 D. 12

Câu 17 ( THPT Ngô Sỹ Liên - Bắc Giang - lần 1 - 2021 ): Glucozo và fructozo đều
A. có công thức phân tử C6H10O5.
B. có phản ứng tráng bạc.
C. thuộc loại đisaccarit
D. có nhóm chức –CH=O trong phân tử.

Câu 18 ( THPT Đào Duy Từ - Quảng Bình - lần 1- 2021 ): Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương,tráng ruột phích. Tên gọi của X và
Y lần lượt là
A. saccarozơ và sobitol.
B. glucozơ và saccarozơ.
C. glucozơ và fructozơ.
D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 19 ( THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO. B. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.
C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.
D. Sacarozơ tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 20 ( THPT Chuyên Tuyên Quang - 2021 ): Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ đặc, thí dụ H2SO4, sẽ thu được chất hữu cơ X. Dẫn khí hiđro vào dung dịch chất X đun nóng, có Ni làm xúc tác, thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
A. glucozơ, fructozơ. B. glucozơ, etanol.
C. glucozơ, saccarozơ. D. glucozơ, sobitol.

Câu 21 ( THPT Mai Thúc Loan - Hà Tĩnh - 2021 ): Cacbohidrat X có đặc điểm:
- Bị thủy phân trong môi trường axit
- Thuộc loại polisaccarit
- Phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ
Cacbohidrat X là
A. tinh bột. B. xenlulozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.

Câu 22 ( Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - lần 2 - 2021 ): X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía. Phân tử Y gồm nhiều gốc β- glucozơ liên kết với nhau. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. fructozơ và tinh bột. B. fructozơ và xenlulozơ. C. glucozơ và tinh bột. D. glucozơ và xenlulozơ.

Câu 23 ( THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa - lần 2 - 2021 ): Chất tác dụng với H2 (Ni, t°) tạo thành sobitol?
A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Fructozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 24 ( THPT Đòng Đậu - Vĩnh Phúc - lần 3 - 2021): Đồng phân của glucozơ là
A. fructozơ. B. tinh bột. C. Saccarozơ. D. xenlulozơ.

Câu 25 ( THPT Phụ Dực - Thái Bình - lần 1 - 2021 ): Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Dung dịch fructozo làm mất màu dung dịch Brom.
B. Thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ đều tạo ra glucozơ.
C. Dung dịch saccarozơ không phản ứng trực tiếp với dung dịch AgNO3/NH3 dư.
D. Lên men rượu dung dịch glucozơ có khí CO2 sinh ra

Câu 26 ( THPT Nguyễn Trường Tộ - Thừa Thiên Huế - 2021 ): Chất X thường được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Chất Y có thể được điều chế bằng phản ứng lên men chất X. Để đề phòng sự lây lan của đại dịch Covid-19, Bộ y tế hướng dẫn người dân nên đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay nhiều lần bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn có pha thành phần chất Y. Các chất X và Y lần lượt là
A. saccarozơ và glucozơ. B. saccarozơ và etanol. C. tinh bột và glucozơ. D. glucozơ và etanol.

Câu 27 ( THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - lần 2 - 2021 ): Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây?
A. Trùng ngưng. B. Thủy phân. C. Tráng bạc. D. Hòa tan Cu(OH)2.

Câu 28 ( Chuyên Quốc Học Huế - lần 2- 2021 ): Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là
A. nước brom. B. Cu(OH)2
C. dung dịch H2SO4. D. dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 29 ( chuyên Nguyễn Tất Thành - Kom Tum - 2021 ): Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp axit nitric đặc và axi sufuric đặc thu được xenlulozơ trinitrat có công thức cấu tạo dạng thu gọn là
A. [C6H7O2(ONO2)3]n
B.[C6H7O2(OCOCH333]n
C. [C6H7O2(OH)3]n
D. [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n

Câu 30 ( Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - lần 2 - 2021 ): Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp sau: X (ánh sáng,clorophin) → Y (glucozơ) → Z (tinh bột). Hỏi nhận định nào sau đây đúng?
A. Chất X là hợp chất hữu cơ.
B. Chất Y tham gia được phản ứng thủy phân.
C. Chất Y là hợp chất đa chức.
D. Chất Z là polime

Câu 31 ( sở GD&ĐT Yên Bái - lần 1 - 2021 ): Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là
A. ancol etylic, anđehit axetic.
B. glucozơ, anđehit axetic.
C. glucozơ, ancol etylic.
D. glucozơ, etyl axetat.

Câu 32 ( THPT Bắc Đông Quan - lần 2 - 2021 ): X là một monosaccarit mạch hở, phân tử có một nhóm -CHO. Đun X với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được muối hữu cơ Y. Đun X với H2 có xúc tác Ni thu được chất hữu cơ Z. Lên men X thu được chất hữu cơ T và CO2. Phát biểu
không đúng là
A. T là etanol
B. Y có 16 nguyên tử hidro
C. X là glucozơ
D. Z có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH

Câu 33 ( THPT Triệu Sơn 1 - Thanh Hóa - lần 2 - 2021 ): Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Xenlulozơ → X → Y → anđehit axetic. Các chất X và Y trong sơ đồ trên lần lượt là
A. glucozơ và etyl axetat
B. ancol etylic và axit axetic
C. saccarozơ và glucozơ
D. glucozơ và ancol etylic

Câu 34 ( THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - lần 3 - 2021 ): Các vật liệu chứa nhiều xenlulozơ như tre, gỗ, nứa ... thường được dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình. Ngoài ra, xenlulozơ nguyên chất và gần nguyên chất được chế thành sợi, tơ, giấy viết, giấy làm bao bì. Xenlulozơ có
cấu trúc mạch không phân nhánh, do các mắt xích –C6H10O5– liên kết với nhau tạo nên. Mỗi mắt xích –C6H10O5– có 3 nhóm OH tự do nên công thức cấu tạo của xenlulozơ là
A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H7O3(OH)3]n. C. [C6H8O2(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 35 ( THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - lần 3 - 2021 ): Để xác định trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ, có thể dùng 2 phản ứng hoá học là:
A. phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu etylic.
B. phản ứng tráng gương, phản ứng thuỷ phân.
C. phản ứng tráng gương, phản ứng cộng hiđro.
D. phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2.

Câu 36: (sở Bắc Giang lần 1 2019 mã 202) Chất không có phản ứng thủy phân là
A. Glucozơ. B. Etyl axetat. C. Gly-Ala. D. Saccarozơ.

Câu 37. (Sở Bắc Ninh lần 1 2019) Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Xenlulozơ bị thủy phân trong dung dịch axit, đun nóng.
B. Hồ tinh bột tác dụng với dung dịch I2 tạo hợp chất màu xanh tím.
C. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
D. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

Câu 38. (sở Yên Bái lân 1 2019 mã 020) Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. H2 (Ni/t°). B. Cu(OH)2/NaOH (t°). C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch AgNO3/NH3 (t°).

Câu 39: (sở Bắc Giang lần 1 2019 mã 203) Cacbohiđrat nào sau đây có phản ứng tráng gương?
A. Xenlulozơ. B. Saccarozơ. C. tinh bột. D. Glucozơ.

Câu 40. (liên kết 8 trường THPT chuyên ĐBSH lần 2 2019) Để chứng minh glucozo có tính oxi hóa cần cho Glucozơ tác dụng với các chất nào sau đây?
A. AgNO3/NH3, to. B. H2 (xt Ni, to).
C. Cu(OH)2, to thường. D. Nước Br2.

Câu 41. (sở Yên Bái lân 1 2019 mã 020) Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2?
A. Glucozơ.
B. Axit axetic.
C. 3-clopropan-1,2-điol.
D. Ancol etylic.

Câu 42. (chuyên Gia Định – HCM lần 1 2019) Cho 5 giọt CuSO4 5% vào ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch NaOH 10%, sau đó thêm vào 2 ml glucozơ 1%, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là
A. Ban đầu tạo kết tủa xanh lam và kết tủa không tan.
B. Ban đầu tạo kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không màu.
C. Ban đầu tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan tạo dung dịch danh lam.
D. Ban đầu có kết tủa đen sau đó kết tủa tan tạo dung dịch danh lam.

Câu 43. (sở Yên Bái lân 1 2019 mã 019) Tiến hành thí nghiệm về phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2 theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho lần lượt 3 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1 ml NaOH 10% vào ống nghiệm, sau đó lắc nhẹ.
Bước 2: Cho vào ống nghiệm trên 2 ml dung dịch glucozơ 1%, lắc nhẹ ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở bước 2, có hiện tượng kết tủa bị hòa tan là do tính axit của glucozơ.
B. Mục đích của bước 1 là điều chế Na2SO4.
C. Thí nghiệm trên tạo ra 2 kết tủa.
D. Trong thí nghiệm này, glucozơ không bị oxi hóa.

Sưu tầm
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mùa thu đến rồi, quê nhà trái chín đầy vườn...
Chào mùa Trung Thu rực rỡ sau CoVid19
Con, cháu mình đi học rồi và những tài liệu ngày xửa ngày xưa chia sẻ làm mình nhớ một thời sôi nổi quá..
Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Món quà quý cho trẻ thơ hôm nay. (PGS.TS Bùi Thanh Truyền)

1658739276981.png

Mùa hè này VHT BOOKS muốn đưa đến cho bạn đọc, không chỉ riêng bạn đọc nhỏ tuổi, những trang sách đầy hấp dẫn và sự trải nghiệm khám phá thế giới tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top